1.
Τζώγα ΒΧ. Τρεις ανέκδοτες επιστολές του διδασκάλου της Ηγεμονικής Ακαδημίας του Βουκουρεστίου Λάμπρου Φωτιάδη προς τους Παναγιώτη Κοδρικά και Σαμουήλ Γεωργιάδη Κουβελάνο. P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Oct. 2];10:17-80. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30104