1.
Σκλαβενίτης ΣΑ. Αρχειακές μαρτυρίες για την εικονογράφηση του ναού του Αγίου Αθανασίου Πρέβεζας. P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Sep. 27];10:407-19. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30380