1.
Λύχνου Ε. Γεώργιος Ανεμογιάννης ή Παξινός. Aπό την ηρωική αυτοθυσία του στη Ναύπακτο το 1821 μέχρι τη θεμελίωση του ανδριάντα του στην είσοδο του λιμανιού του Γαΐου Παξών το 1966 . P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Oct. 2];10:201-22. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30382