1.
Μάνδυλα Μ. Οι ενέργειες της Επιτροπής Εμβολιασμού του Ιατρικού Κολεγίου Κερκύρας για τη διάδοση του δαμαλισμού στα Επτάνησα, κατά τη διάρκεια της Επτανήσου Πολιτείας (1800-1807). P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Sep. 27];10:421-44. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30391