1.
Μητουλάκης Δ. Η διακίνηση των φαρμάκων κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας στη Μεσόγειο. P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Oct. 1];10:267-78. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30392