1.
Γαούτσης ΣΠ. Η εκλογή και η επίσημη είσοδος του λατίνου επισκόπου Paolo da Ponte (1765) στην Αρχιεπισκοπή της Κέρκυρας . P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Oct. 2];10:351-69. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30395