1.
Αρταβάνη Ι. Ο Αύγουστος στο πλαίσιο της πολιτικής του Μουσολίνι. P.I. [Internet]. 2022 May 20 [cited 2023 Sep. 27];10:445-78. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ieim/article/view/30397