[1]
Τσιακπίνη Λ. και Μήτσιου Β. 2022. Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση και στην τηλεπρακτική (εξ αποστάσεως υποστήριξη) . Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση. 1, 1 (Ιουνίου 2022).