[1]
ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ Γ. και ΚΟΝΙΑΡΗ Δ. 2023. Οι Τ.Π.Ε. στη σχολική ηγεσία μονάδων ειδικής αγωγής. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση. 1, 1 (Μαΐου 2023).