(1)
Τσιακπίνη Λ.; Μήτσιου Β. Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση και στην τηλεπρακτική (εξ αποστάσεως υποστήριξη). I.A.E. 2022, 1.