Τσιακπίνη Λ., & Μήτσιου Β. (2022). Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση και στην τηλεπρακτική (εξ αποστάσεως υποστήριξη) . Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, 1(1). ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/30222