ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ Γ., & ΚΟΝΙΑΡΗ Δ. (2023). Οι Τ.Π.Ε. στη σχολική ηγεσία μονάδων ειδικής αγωγής. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, 1(1). ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/33302