Τσιακπίνη Λ.; Μήτσιου Β. Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση και στην τηλεπρακτική (εξ αποστάσεως υποστήριξη) . Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, [S. l.], v. 1, n. 1, 2022. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/30222. Acesso em: 1 μαρτίου. 2024.