ΞΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ. 2023. ‘Αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες’. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση 1 (1). https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/31203.