Τσιακπίνη Λ. και Μήτσιου Β. (2022) ‘Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση και στην τηλεπρακτική (εξ αποστάσεως υποστήριξη) ’, Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, 1(1). διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/30222 (ημερομηνία πρόσβασης: 1 Μάρτιος 2024).