ΞΑΝΘΗ Σ. (2023) ‘Αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ’, Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, 1(1). διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/31203 (ημερομηνία πρόσβασης: 24 Ιούνιος 2024).