ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ Γ. και ΚΟΝΙΑΡΗ Δ. (2023) ‘Οι Τ.Π.Ε. στη σχολική ηγεσία μονάδων ειδικής αγωγής’, Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, 1(1). διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/33302 (ημερομηνία πρόσβασης: 18 Ιούλιος 2024).