[1]
Τσιακπίνη Λ. και Μήτσιου Β., ‘Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση και στην τηλεπρακτική (εξ αποστάσεως υποστήριξη) ’, I.A.E., τ. 1, τχ. 1, Ιουνίου 2022.