[1]
ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ Γ. και ΚΟΝΙΑΡΗ Δ., ‘Οι Τ.Π.Ε. στη σχολική ηγεσία μονάδων ειδικής αγωγής’, I.A.E., τ. 1, τχ. 1, Μαΐου 2023.