ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ Γ., και ΚΟΝΙΑΡΗ Δ. ‘Οι Τ.Π.Ε. στη σχολική ηγεσία μονάδων ειδικής αγωγής’. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση, τ. 1, τχ. 1, Μάιος 2023, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/33302.