Τσιακπίνη Λαμπριάνα, και Μήτσιου Βικτώρια. ‘Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση και στην τηλεπρακτική (εξ αποστάσεως υποστήριξη)’. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση 1, no. 1 (Ιούνιος 7, 2022). ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 1, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/30222.