ΞΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ. ‘Αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες’. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση 1, no. 1 (Μάιος 6, 2023). ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/31203.