1.
Τσιακπίνη Λ, Μήτσιου Β. Μία Λογοθεραπεία για όλους τους μαθητές/τριες: Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στη γενική εκπαίδευση και στην τηλεπρακτική (εξ αποστάσεως υποστήριξη) . I.A.E. [διαδίκτυο]. 7 Ιούνιος 2022 [παρατίθεται 1 Μάρτιος 2024];1(1). διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/30222