1.
ΞΑΝΘΗ Σ. Αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες . I.A.E. [διαδίκτυο]. 6 Μάιος 2023 [παρατίθεται 24 Ιούνιος 2024];1(1). διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/imegeeinterdisciplinary/article/view/31203