Ανακοινώσεις ερευνητών του ΚΝΕ. (2013). Ενημερωτικό Δελτίο, 37, 70–77. https://doi.org/10.12681/news.21