Προγράμματα και έργα του ΚΝΕ. Ενημερωτικό Δελτίο, [S. l.], v. 37, p. 21–41, 2013. DOI: 10.12681/news.16. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ine-newsletter/article/view/16. Acesso em: 25 ιουλίου. 2024.