‘Προγράμματα και έργα του ΚΝΕ’. 2013. Ενημερωτικό Δελτίο 37 (Αύγουστος):21-41. https://doi.org/10.12681/news.16.