‘Ανακοινώσεις ερευνητών του ΚΝΕ’ (2013) Ενημερωτικό Δελτίο, 37, σελ. 70–77. doi: 10.12681/news.21.