‘Ανακοινώσεις ερευνητών του ΚΝΕ’. Ενημερωτικό Δελτίο, τ. 37, Αύγουστος 2013, σελ. 70-77, doi:10.12681/news.21.