‘Προγράμματα και έργα του ΚΝΕ’. Ενημερωτικό Δελτίο 37 (Αύγουστος 26, 2013): 21–41. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 25, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ine-newsletter/article/view/16.