1.
Προγράμματα και έργα του ΚΝΕ. News [διαδίκτυο]. 26 Αύγουστος 2013 [παρατίθεται 25 Ιούλιος 2024];37:21-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ine-newsletter/article/view/16