1.
Ανακοινώσεις ερευνητών του ΚΝΕ. News [διαδίκτυο]. 26 Αύγουστος 2013 [παρατίθεται 25 Ιούλιος 2024];37:70-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ine-newsletter/article/view/21