[1]
ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. 1956. ΜΕΛETAI ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Ι. ΕΣΤΙΑ ΣΥΕΙΟΥ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 7, 4 (Oct. 1956), 158–172. DOI:https://doi.org/10.12681/jhvms.17677.