[1]
ΜΕΝΑΣΕ Ι., ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. and BALDUCCI, D. 1961. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΠΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΚΥΤΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 12, 1 (Jan. 1961), 35–40. DOI:https://doi.org/10.12681/jhvms.17850.