[1]
ΠΑΝΕΤΣΟΣ Α. 1964. ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΜΠΕΝΖΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΥΤΙΑΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΟΥ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 14, 2 (Mar. 1964), 91–93. DOI:https://doi.org/10.12681/jhvms.18686.