[1]
ΜΕΝΑΣΕ Ι., ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Σ. and ΣΕΙΜΕΝΗΣ Α. 1968. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 19, 1-2 (Jan. 1968), 7–26. DOI:https://doi.org/10.12681/jhvms.19946.