[1]
Στοφόρος Ε. 2019. Σπ. Κ. Κυριακή: Συμβολή είς τήν μελέτη ν του πρωίμου απογαλακτισμού των χοιριδίων. (Investigation upon the early weaning of piglets). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 28, 2 (Dec. 2019), 107–108. DOI:https://doi.org/10.12681/jhvms.21297.