[1]
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ X.Δ. and ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΒΑΡΕΛΛΑ Α. 2019. Determination of optimum glycetol equilibration time of bull semen. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 29, 1 (Dec. 2019), 25–34. DOI:https://doi.org/10.12681/jhvms.21331.