[1]
Σεϊμένης Α. 2019. G. Ballarmi Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 33, 1 (Dec. 2019), 97–98. DOI:https://doi.org/10.12681/jhvms.21528.