[1]
ΣΕΪΜΕΝΗΣ Α., ΣΚΟΥΛΑΣ Ε., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ X., ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΝΗ Μ., ΜΑΓΓΑΝΑ Ο., ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε., ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ Γ. and ΜΕΝΑΣΕ Ι. 2019. Slow virus diseases of the sheep and goat in Greece: I. Progressive pneymonia (Maedi) and pulmonary adenomatosis (Jaagsiekte). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 34, 1 (Dec. 2019), 59–71. DOI:https://doi.org/10.12681/jhvms.21575.