[1]
Παπαδόπουλος Ε. 2019. Prof. Dr. D. Varju «Θεωρία συστημάτων για βιολόγους καί γιατρούς» «Systemtheorie fur biologen und mediziner». Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 30, 3 (Dec. 2019), 224. DOI:https://doi.org/10.12681/jhvms.21683.