(1)
ΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. ΤΤΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΥΠΕΡΙΚΙΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΒΟΟΕΙΔΗ. J Hellenic Vet Med Soc 1958, 9, 126-131.