(1)
ΠΑΠΠΟΥΣ Χ.; ΜΠΡΟΒΑΣ Δ.; ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ Π.; ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι.; ΚΑΡΔΑΣΗΣ Ι. ΔΟΚΙΜΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ TΩN ΑΝΤΙΑΦΘΩΔΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΕΩΣ 50% (Π.Δ.50) ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΝΔΟΧΟΙΡΟΝ. J Hellenic Vet Med Soc 1967, 18, 1-11.