(1)
ΜΕΝΑΣΕ Ι.; ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Σ.; ΣΕΙΜΕΝΗΣ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. J Hellenic Vet Med Soc 1968, 19, 7-26.