(1)
Στοφόρος Ε. Σπ. Κ. Κυριακή: Συμβολή είς τήν μελέτη ν του πρωίμου απογαλακτισμού των χοιριδίων. (Investigation Upon the Early Weaning of piglets). J Hellenic Vet Med Soc 2019, 28, 107-108.