(1)
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ X. Δ.; ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΒΑΡΕΛΛΑ Α. Determination of Optimum Glycetol Equilibration Time of Bull Semen. J Hellenic Vet Med Soc 2019, 29, 25-34.