(1)
ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ.; ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ Γ.; ΠΑΠΑΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ Σ.; HENRY, R. R.; ΤΣΑΛΤΑΣ K. Research on the Existence of Haemagglutination Inhibiting Antibodies to Porcine Parvovirus in Pig Sera in Greece. J Hellenic Vet Med Soc 2019, 29, 235-238.