(1)
ΣΕΪΜΕΝΗΣ Α.; ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ Γ. Effect of Iodine (Iodine Polyvinylpyrrolidone Complex) on Brucella Strains. J Hellenic Vet Med Soc 2019, 31, 145-149.