(1)
Σεϊμένης Α. G. Ballarmi Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (LA TENTAZIONE DELLA CARNE). J Hellenic Vet Med Soc 2019, 33, 97-98.