(1)
Αληφακιώτης Θ.; Πολίτης Κ.; Αυδής Μ. Modification of the Immunization System of Ewes in Order to Encrease the Percentage of Ovulation. J Hellenic Vet Med Soc 2019, 35, 211.